NELER YAPIYORUZ ?

SEMAZEN GÖSTERİLERİ

Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir.Sema’, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder.Sema’ eden canlara Sema’zen denilmiştir.Ankara da Kukla Organizasyon olarak özellikle ramazan aylarında Semazen gösterilerini titiz bir şekilde hizmetinize sunarız.