NELER YAPIYORUZ ?

KARAGÖZ HACIVAT

Selçuklu devleti zamanında ortaya çıkmış, dönem insanlarınca güldürüklü temaşa olarak anılmıştı. Taklit ve karşılıklı konuşmaya dayalıdır. Birbirleri ile sürekli tartışan, zaman zamanda yergi ve aşağılama içerikli sözler sarf eden Karagöz ile Hacivat’ın hayatlarından kesitler sunan bir perde oyunudur. Fakat tarih sahnesine ilk çıkışları perde oyunu olarak değildir. Rivayetlere göre o dönemde yaşamış olan iki kişinin meydanlarda karşılıklı konuşarak oyunlarını sergilemeleriyle başlarlar ve halk tarafından çok sevilirler; ancak dilleri biraz fazla uzayıp devlet hakkında ileri geri konuşunca dönem padişahı tarafından başları kestirilir. Sonrasında anıları ve oyunları yaşatılmak istenen Karagöz ve Hacivat deriden yapılan tasvirleriyle perdeye taşınırlar. Oynatıcılarına “Hayalbaz” denilen bu oyunda hayalbaz’ın yardımcıları “çırak, yardak, dayrezen, sandıkkar” olarak adlandırılır. Oyun esnasında konuşmaların değişimi baş hareketleri ile yapılır. Ankara da Kukla Organizasyon olarak unutulmakta olan bu perde sanatımızı gerek ilk ortaya çıkışındaki hali ile animatörlerimiz tarafından Canlı Tasvir gerekse Perde Tasvir olarak hizmetinize sunmaktayız.